Category: Изграждане на онлайн бизнес

  • Home / PIM системи
how-to-prepare-for-sales-in-multiple-channels

Как да се подготвим за продажби в повече канали

Какво представлява multichannel retailing? Multichannel retailing, както идва от името, представлява търгуване в множество канали. Разпространяването на стоките на един търговец в различни канали, дава възможност на потребителите да пазаруват от него чрез най-предпочитания от тях канал. В миналото мултиканалната търговия се е състояла в преживяването на потребителите във физическите магазини, разглеждането на каталози, разговор […]

how-to-create-a-product-catalog-and-start-selling

Създаване на продуктов каталог и стартиране на продажби

Създаването на ефективен продуктов каталог зависи главно от неговата организация, съдържателност и интуитивност. Как да изградим такъв, какво включва всеки един от тези три елемента, какви са възможностите за качване на каталога в различните ни канали и как да стартираме продажбите си? Това са въпросите, на които ще отговорим в тази статия. Ключови етапи в […]

sell-on-more-channels-through-marketplaces

Продажба в повече канали чрез маркетплейси

Повечето търговци стартират бизнесите си като се фокусират върху един канал за продажба. Това обикновено се явява техния уебсайт. От друга страна, потребителите имат множество възможности, контактни точки и места, от които могат да пазаруват. Ето защо, търговците трябва да открият начини да продават в повече от едно място, за да бъдат видими за повече […]

build-a-digital-strategy

Как да изградим дигитална маркетингова стратегия?

Времената, когато билбордовете, вестниците и традиционните рекламни канали бяха най-ефективния начин за популяризиране на бизнесите и достигане на потребителите, си отидоха. В днешно време, забързаното ежедневие прави дигиталното пространство мястото, в което се случва „всичко“ – споделяне на новини, анализиране на информация, пазаруване, комуникация и т.н. Именно това прави дигиталния маркетинг задължителен за всеки бизнес, […]