Centrillo OMS

Centrillo е система за управление на много канали, която централизира продуктовата информация, управлението на поръчки и управлението на продажбените канали.

Със Centrillo можете лесно да прехвърляте данни за продуктите в множество канали. Това е подходящо решение за търговци на дребно, които са готови да спестят време и да продават на множество пазари.

Управление на поръчки и синхронизация

Нашето мултиканално решение ви осигурява добре свързани дистрибуционни и комуникационни канали, което от своя страна допринася за безпроблемно пазаруване за вашите клиенти.

Управление на продуктовата информация

С Centrillo менажирате информацията за вашите продукти, цените и описанията им от едно място във всички канали лесно и удобно.

Централизирай продуктовата информация
Синхронизирай всички канали

Получавате ясно резюмирана информация за наличните продукти и клиентските данни, което спомага за намаляването на грешки и неточности.

Интеграция с ERP, складови системи и дистрибутори

Интеграция с ERP, складови системи и дистрибутори

Обновяване на цени и наличности в реално време

Обновяване на цени и наличности в реално време

Създаване на ценови правила за отделни продукти и категории

Създаване на ценови правила за отделни продукти и категории

Интеграция с маркетплейси и дистрибуционни канали

Интеграция с маркетплейси и дистрибуционни канали

Обогатяване на продуктите и синхронизация в различните канали

Обогатяване на продуктите и синхронизация в различните канали

Подобрено прогнозиране на търсенето

Подобрено прогнозиране на търсенето

Нашите Интеграции

Маркетплейси

Платформи за онлайн търговия

ERP системи

Куриери

Цени

Demo

0 /Месец

 • Канали за продажба: 1
 • Брой продукти: До 100

Starter

99 /Месец

 • Канали за продажба: 1
 • Брой продукти: До 1 500

Business

199 /Месец

 • Канали за продажба: 2
 • Брой продукти: До 5 000

Pro

349 /Месец

 • Канали за продажба: 3
 • Брой продукти: До 20 000
 • Интеграции с куриери: 1
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции

Pro +

449 /Месец

 • Канали за продажба: 5
 • Брой продукти: До 50 000
 • Интеграции с куриери: 1
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции

XL

749 /Месец

 • Канали за продажба: 7
 • Брой продукти: До 100 000
 • Интеграции с куриери: 2
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции

Demo

0 /Година

 • Канали за продажба: 1
 • Брой продукти: До 100

Starter

990 /Година

 • Канали за продажба: 1
 • Брой продукти: До 1 500

Business

1899 /Година

 • Канали за продажба: 2
 • Брой продукти: До 5 000

Pro

3350 /Година

 • Канали за продажба: 3
 • Брой продукти: До 20 000
 • Интеграции с куриери: 1
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции

Pro +

4310 /Година

 • Канали за продажба: 5
 • Брой продукти: До 50 000
 • Интеграции с куриери: 1
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции

XL

7190 /Година

 • Канали за продажба: 7
 • Брой продукти: До 100 000
 • Интеграции с куриери: 2
 • Управление на продуктовата информация
 • Управление на поръчки
 • Bulk mapping
 • Подобрено ценообразуване
 • Webhook интеграции