Как да измерваме успеха на онлайн бизнеса си – 10 метрики, които да следим

  • Home / Онлайн търговия / Как да измерваме…
kak-da-izmervame-uspeha-na-onlain-biznesa-si

Как да измерваме успеха на онлайн бизнеса си – 10 метрики, които да следим

Какво различава успешните търговци от останалите?

Една от основните грешки на голяма част от търговците е, че смятат, че създаването на онлайн бизнес приключва със създаването на уеб магазин.
Силата на онлайн търговията се състои в това, че потребителите оставят ясни сигнали, които могат да бъдат измерени и на база на бях, могат да бъдат открити множество грешки или елементи за подобрение. В тази статия ще откриете 10 метрики, чрез които да измервате успеха на вашия онлайн бизнес. Да не губим повече време, а да започваме.

Брой посещения & брой уникални посещения на страница

Това е първата и най-важна метрика, която доста се подценява. Тя показва трафика към дадени страници на сайта. Ако броят на поръчките ви спада, погледнете дали това не е поради спад в броя посетители. В случай, че е така, потърсете по-дълбоко причината за техния спад – спрели сте дадени рекламни кампании или поради сезонност на стоките.

За да откриете колко пъти е била посещавана дадена страница, отидете в частта Behavior > Site Content > All pages. В колона „Page”, ще откриете URL адресите на всички страници, а в колоната до тях (Pageviews) ще откриете броя на посещенията на всяка една от страниците ви. В броя на посещенията на страниците (pageviews), влизат и повторните им отваряния по време на посещението на сайта. Къде обаче можете да видите колко са уникалните и посещения? В следващата колона – Unique Pageviews.

Средно време прекарано на страницата

Ако дадени страници имат изключително ниско средно време, което потребителите прекарват на тях, помислете дали това не се дължи на лош дизайн или някакъв технически проблем.

Този показател може да бъде открит в същия репорт (Брой посещения & брой уникални посещения на страница), в колона Average Time on Page.

Landing pages

Отчетът съдържа информация за  страницата/ите, на която попадат потребителите, когато отворят вашия сайт. В този отчет, можете да видите колко нови потребители са дошли на дадената страница, чрез което можете да измервате и успеха на дадени кампании, постове и т.н. Ще го откриете в Behavior > Site Content > Landing pages.

Exit pages

Exit pages са така наречените страници, на които потребителите затварят вашия сайт. Това е изключително важна метрика, защото обикновено тук се откриват слабите места на сайта. Множество потребители прекъсват процеса на поръчка, поради дадено затруднение. Виждайки къде точно потребителите излизат от нашия онлайн магазин, можем да открием множество елементи за подобрение, а това от своя страна да повиши ефективността на бизнеса.

Можете да откриете отчета в Behavior > Site Content > Exit pages.

Source/Medium

Чрез повечето си маркетингови активности, ние целим да водим повече и повече потребители на уебсайта си. Но как да проследяваме от къде идват потребителите ни? Тук на помощ идва един от най-често използваните от маркетолозите отчети – отчетът за Източник/Носител. За да достигнете до него отворете менюто Behavior > Site Content > Landing Pages.

След като сте отворили отчета със страниците, на които потребителите попадат, когато отворят сайта ви, изберете URL адреса на страницата, която анализирате и влезте по-навътре в отчета. След това в опцията „Secondary dimension“ потърсете „Source/Medium” и изберете него.

Вдясно от колоната с URL адреса на лендинг страницата ще се отвори нова под името „Source/Medium”, в която ще виждате източника на трафик към тази страница, както и носителя.

Източниците представлява мястото, от което клиента е дошъл в сайта – директен трафик, социални мрежи, търсачки и т.н., докато носителя показва вида на съдържанието, от което потребителя е дошъл – платена реклама, органичен трафик, пост и др.

Bounce rate

Следващата метрика, която ще разгледаме е bounce rate. Той представлява процентът потребители, които напускат сайта без да направят взаимодействие с него. Представено по-лесно – потребителят влиза на дадена страница, а след това директно излиза от сайта. Чрез този показател можете отново да откривате слаби места на сайта и да ги подобрявате. Него можете да го откриете като колона в почти всеки един от отчетите на страниците.

Важно: 100% bounce rate не винаги е повод за притеснение. Той е напълно допустим за Благодарствена страница, която се визуализира след завършване на поръчка. При достигане до нея, е съвсем естествено потребителя да напусне сайта. Тогава съответната страница ще има 100% bounce rate.

Конверсии

Конверсиите (или цели) са важните за нас действия, които искаме потребителите да извършват – поръчка, записване за нюзлетър, сваляне на приложение, добавяне на продукт в количка и т.н. Всяко от тези действия може да бъде създадено като цел в Google Analytics, както и да бъде заложено в рекламните ни канали като Facebook и Google Ads. Това е най-важния показател за успеха на нашия бизнес и той показва ефективността на действията, които извършваме.

CPA

Cost-per-acquisition е цената, която заплащаме, за завършване на една конверсия. Така например, ако имаме активна реклама в Google Ads, която в даден ден е изхарчила 50 лева и е направила 10 поръчки, то цената за една поръчка възлиза на 5 лева. Този разход трябва да бъде добре претеглен спрямо това, колко средно печелим от всяка завършена конверсия, за да не се окаже в даден момент, че разходите, които правим за продажба са повече от това, което можем да си позволим.

ROI

Return on Investment (възвръщаемост на инвестицията) – често пропускан за измерване от търговците показател, който показва какъв е прихода на база разходите, които сме направили за нашия бизнес. В разходите могат да бъдат калкулирани разходи за рекламна дейност, партньорски кампании, разходи за подобрение и поддръжка на онлайн магазинът и т.н.

ROAS

Return on Ad Spend (възвръщаемост на вложените разходи за реклама) е основен показател, който показва ефективността на рекламата. Той се измерва в проценти и показва какъв е прихода, който генерираме за 1 лев похарчен за реклама и е добре да бъде измерван регулярно.