Миграция на бизнеса от офлайн към онлайн – Маркетингово проучване

 • Home / Онлайн магазини / Миграция на бизнеса…
move-your-business-online-marketing-research

Миграция на бизнеса от офлайн към онлайн – Маркетингово проучване

Преди да стъпите на даден пазар, било то онлайн или офлайн, първата стъпка, която трябва да предприемете е да го проучите. Маркетинговото проучване може да оцени ефективността на дадена ниша, продукт или услуга и позволява на компаниите да получат представа за поведението на потребителите и наситеността на техните покупки.

С развитието на Интернет и ръста в онлайн търговията, все повече компании правят пазарните си проучвания онлайн. Ето и някои от причините за това:

 • В дигиталното пространство присъстват данни за конкурентите, купувачите и тяхното поведение.
 • Съществуват множество инструменти на една ръка разстояние.
 • Агенциите предоставят систематизирани репорти относно ниши, промени произтичащи от външната среда и как те влияят върху търговията.
 • Множество безплатни източници на информация.

В следващите редове, ще разгледаме различни източници и инструменти за събиране на информация, които компаниите могат да използват.

Първият инструмент за проучване, който ще разгледаме е Google Trends. Чрез него можете да наблюдавате с каква честота потребителите търсят дадени ключови думи, в различни региони и езици.

За целта, трябва предварително да смените региона или страната, за която правите проучването и да напишете ключовата дума, за която искате да направите проучването.

Нека дадем пример – ако ние сме компания, която продава климатици, използвайки Google Trends ще достигнете до следната информация.

От графиката виждаме, че в България, търсенето на климатици се завишава през летния и зимния период. Това може да се обясни с факта, че през лятото и зимата нуждата от климатик се засилва поради високите/ниските температури. Въпреки това, ако ние сме прохождащи в онлайн търговията и искаме да преценим кога е най-удачно да стартираме нашия онлайн бизнес, този инструмент може да ни помогне да изберем подходящо време за планиране на стартова кампания, като ни покаже именно кога нуждата на потребителите към дадени стоки и услуги се засилва.

Инструмента показва още кои са регионите с най-засилен интерес по отношение на търсената дума, свързани запитвания, както и свързани теми.

В примера ни с климатиците, виждаме, че най-високо е търсенето на климатици в Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Враца и Русе. Тези резултати могат да ни помогнат във вземането на решение за отваряне на ключови складови пространства и да си зададем и отговорим на свързани с доставка и монтаж въпроси.

А ето и кои са свързаните запитвания. От тук можем да вземем вдъхновение за думи, които да използваме в текстовете за сайта си, реклама, както и за най-търсени конкурентни продукти.

Следващия инструмент е Google Keyword Planner.

Google Keyword Planner е инструмент в Google Ads. За да имате възможност да го използвате, трябва първо да създадете акаунт в Google Ads. След това ще можете да го откриете в горния десен ъгъл – Tools and Settings, разделът “Planning” – Keyword Planner.

След като влезете имате възможност да изберете между „Discover new keywords” и “Get search volume and forecasts”. За целите на нашата статия ще използваме „Discover new keywords”.

Когато го отворите имате възможност да изберете между търсене на думи или извличането им от даден домейн.

При търсене на ключови думи ще откриете информация по отношение на средномесечния брой търсения на ключовите думи, нивото на конкуренция, най-ниската и най-високата цена, която рекламодателите плащат на клик. А от скоро, вече можете да виждате и как биха се справяли дадени ключови думи в определена рекламна група, както и разпределението им по брандове.

Ако се върнем на примера ни с климатиците, ето какви са резултатите, които дава Kayword Planner-ът.

Тук виждаме, че средно всеки месец търсенията на „климатици“ варира между 10,000 и 100,000 търсения, а цената която рекламодателите плащат при клик е между €0.09 – €0.27. Също така, в дясната част от Beta версията на Refine keywords виждаме разделението им по марки на климатици, както и марки, към които потребителите често се обръщат търсейки „климатици“.

От тук можете да вземате вдъхновение за постояване на рекламни кампании около определена ниша или думи, които да използвате за текстове в дадена продуктова страница или категория на вашия сайт.

Ако използвате опцията за проучване с домейн, имате възможност да добавите домейн на някой от вашите конкуренти и да проследите кои са ключовите думи, които те използват.

Под номер три в нашия списък с инструменти се нарежда Similarweb.

Това е инструмент, чрез който можете да анализирате сайтовете на вашите конкуренти, както и да видите къде се намирате вие спрямо тях.

Тук можете да видите информация относно:

 • Броя на потребителите, които са посетили дадения сайт
 • Средно време, което те прекарват вътре
 • Среден брой на разгледаните от тях страници
 • Bounce rate
 • Разпределението на трафика по региони
 • Какво е разпределението на източниците на трафик
 • Основните линкове, от които потребителите достигат до сайта
 • Разпределение на платен и директен трафик

Сходни на него са следните инструменти: ahrefs.com; semrush.com и similarsites.com.

Serpstat е следващата платформа, на която ще обърнем внимание.

Това е услуга за подбор на ключови фрази и проучване на конкурентите. Чрез него, можете да откриете отново броя на средномесечните търсения на дадени ключови думи както от органичен, така и от платен трафик.

Също така, можете да видите кои са страниците на сайтове, които привличат най-висок трафик при търсене на дадена ключова дума; да създадете списък с думи с висока честота на търсене, които да използвате за изграждане на страници с категории; да откриете въпроси, които потребителите търсят и да създадете съдържание на тази тематика; и други.

Ако се интересувате как вашите конкуренти рекламират в онлайн пространството, лесно можете да видите техните активни рекламни формати във Facebook Ad Library. Секцията можете да откриете, след като отворите фейсбук страницата на вашия конкурент -> в лявата колона, в частта „Page Transparency” кликате върху See All.

Прозорецът, който ще ви се отвори е следния:

Кликвате върху “Go to Ad Library”. Там ще откриете всички активни кампании, които дадената страница използва. В случаите, в които дадена страница няма активни рекламни кампании, там няма да бъдат визуализирани резултати.

Освен тези инструменти, можете да се възползвате от по-традиционните начини за маркетингови изследвания като анкети и въпросници. Дори можете да направите поръчка през магазина на ваш конкурент, за да проследите пътеката, по която преминават потребителите, времето, което им отнема за доставка, както и качеството на обслужване.

Целта на маркетинговото проучване е да съберете възможно най-много данни за различните аспекти изграждащи бизнес средата в дигиталното пространство. Те ще ви помогнат да изградите подходяща дългосрочна и краткосрочна стратегия изградени на реални данни, а не предположения. Това ще ви донесе сигурност и минимален риск.